„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” projekt grantowy dla pracowników WTZ przy PSONI Koło w Słupsku


http://psoni-slupsk.usermd.net/cialis-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/levitra-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/viagra-100-mg-pfz.php

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku informuje, iż otrzymało środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania warsztatom terapii zajęciowej lub organizacjom realizującym na podstawie umów z PFRON zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami.


Dofinansowanie uzyskaliśmy w ramach powierzenia grantu w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Beneficjenci grantu: 11  pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Słupsku.

Okres wsparcia: 01.09.2020-31.12.2020 roku

Wysokość dofinansowania: 8.316,00 zł.