Sprawozdania


http://psoni-slupsk.usermd.net/cialis-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/levitra-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/viagra-100-mg-pfz.php

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2016

Plik BILANS zawiera - bilans (dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową) oraz rachunek wyników (zysków i strat) wraz z uzupełnieniem.

Plik Sprawozdanie 2016 - zawiera SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSONI W SŁUPSKU ZA ROK 2016
 
W CELU WGLĄDU DO DOKUMENTÓW PROSZĘ NAJECHAĆ KURSOREM NA TYTUŁ NAGŁÓWKA I KLIKNĄĆ.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSOUU W SŁUPSKU ZA ROK 2015

Plik BILANS zawiera - bilans (dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność statutową) oraz rachunek wyników (zysków i strat) wraz z uzupełnieniem.

Plik Sprawozdanie 2015 - zawiera SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE I FINANSOWE KOŁA PSOUU W SŁUPSKU ZA ROK 2015
 
W CELU WGLĄDU DO DOKUMENTÓW PROSZĘ NAJECHAĆ KURSOREM NA TYTUŁ NAGŁÓWKA I KLIKNĄĆ.