Informacje


http://psoni-slupsk.usermd.net/cialis-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/levitra-cena-pfz.php
http://psoni-slupsk.usermd.net/viagra-100-mg-pfz.php

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami

PROCEDURY

UWAGA !

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku informuje, iż z dniem 01.06.2020 r. uruchamia funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia dziennego: Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupsku, ul.  Długosza 22 i II Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku, ul. Obrońców Wybrzeża 4.

W związku z tym dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia będzie się odbywał jak przed zawieszeniem funkcjonowania ośrodków, jednak z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarnych i procedur (ilość osób w busie, mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk itp).

II ŚDS będzie czynny od 9:00 - 17:00, jednak uczestnicy będą przebywać od godz.9:00-15:30. Pozostały czas to dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu przez kadrę ośrodka.

WTZ będzie czynny od 7.00-15.00,  jednak uczestnicy będą przebywać od 8.00-14.00. Pozostały czas to również dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu przez kadrę ośrodka.

Pozostali uczestnicy, którzy ze względów zdrowotnych, bądź innych zdarzeń losowych  tymczasowo  nie będą brali udziału w zajęciach w ośrodkach, będą wspierani zdalnie przez kadrę merytoryczną ("pakiety startowe", rozmowy telefoniczne, wsparcie psychologiczne uczestnika i rodzica itp.)

Zajęcia będą prowadzone w mniejszych grupach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na higienę i utrzymanie czystości (zgodnie z PROCEDURAMI  POSTĘPOWANIA W PLACÓWKACH POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE KOŁO W SŁUPSKU W OKRESIE TRWANIA PANDEMII COVID-19 oraz z rekomendacjami MRPiPS, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia).W.w dokumenty są zamieszczone.

Zarząd PSONI Koło w Słupsku

 

Rekomendacje dla placówek wsparcia dziennego przez MRPiPS

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORONAWIRUS